Saturday, August 24, 2019
hoa vang

Thông báo: Lập danh sách đăng ký thi xét thăng hạn viên chức y...

Tải về: Lập danh sách đăng ký thi xét thăng hạn-viên chức y tế từ hạng IV lên...
hoa vang

Đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế lên...

Tải về các văn bản liên quan: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019...
hoa vang

Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y...

  Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành...
hoa vang

Giá dịch vụ kỹ thuật năm 2019

  Danh mục DVKT theo NQ 243-2019 (Giá viện phí) DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỔ SUNG NĂM 2019